Divadlo revoluce: Z divadla do ulic, z ulic do divadla
22. 10. 2019 od 17:00; FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 4. p.
 (vernisáž)

Slavnostní vernisáž výstavy „Divadlo revoluce: Z divadla do ulic, z ulic do divadla“ Katedry divadelní vědy FF UK. Výstava se věnuje 30. výročí listopadové revoluce především prostřednictvím materiálů zachycujících události tehdejšího dění v divadlech. Právě divadla byla v té době jedním z důležitých center občanského vzdoru a také z divadelního prostředí vyšla řada protagonistů Sametové revoluce.


Jiří Hanzl: Listopad 1989 – portréty a osudy
4. 11. 2019 od 17:30; FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 1. p. (vernisáž)

Nápad začít fotit mu vnukl nepovedený fotoportrét od nešikovného fotografa amatéra, a tak v patnácti letech podlehl kouzlu černé komory. Celá léta pracuje Jiří Hanzl převážně jako filmový fotograf a obor iluzí a technických triků mu umožnil zúročit studijní i osobní zkušenosti a vědomosti. I přesto říká, že je stále na začátku a musí se učit. Nejraději má živou fotografii a pohled na okamžik polapený objektivem, zobrazení pocitů, nálad, emocí a neuvěřitelné palety tváří. Výstava přináší nikdy nezveřejněné portréty lidí a osudů z listopadu 1989.


Divadlo revoluce: cyklus besed

5. 11. 2019, 19. 11. 2019, 3. 12. 2019 a 17. 12. 2019 – konkrétní program bude aktualizován na webu Katedry divadelní vědy FF UK

Divadlo revoluce: cyklus besed. Vztah divadla a revoluce jako určité metafory lze nacházet napříč dějinami. Listopadové a prosincové události roku 1989 v Československu nicméně ukázaly, že vztah divadla s revolucí může být daleko užší a přímočařejší. S jistou nadsázkou lze říct, že se tzv. sametová revoluce děla divadlem: mnoho divadelních budov a se stalo doslova scénou revoluce, mnozí divadelníci, dramatici, herci revoluci dramaturgicky připravovali, režírovali setkání občanů, rozváželi zprávy z centra do regionů. Herec – začasté viditelná tvář totalitní moci před rokem 1989 – se stal jedním z hlavních aktérů rezistence. I proto se objevují názory, že události listopadu a prosince roku 1989 v Československu odhalily vztah divadla a společnosti v nebývalé síle. Cyklus besed s osobnostmi, které spojuje divadlo a aktivní účast na událostech listopadu a prosince 1989, se pokusí vztah divadla k společensko-politické proměně nejen připomenout, ale s odstupem třiceti let kriticky nahlédnout. Besedy jsou otevřeny široké veřejnosti. Pořádá Katedra divadelní vědy FF UK ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla.


Obnov demokracii
15.–16. 11. 2019

Československé křižovatky jsou vzdělávacím projektem Centra politických studií. Jeho náplní je realizace série dvoudenních akcí pro studenty středních a vysokých škol, které usilují kombinací vzdělávací simulace s herními metodami s cílem prohloubení povědomí o československé historii.

V listopadu 2019 si účastníci budou moci vyzkoušet rozhodování z pozic politických představitelů v období od prosince 1989 do června 1992 a seznámit se tak nejen s klíčovými otázkami tehdejší politické situace, ale též s ústavním a politickým systémem Československa ve fázi jeho přechodu od komunistického režimu k demokracii.


BEYOND 1989. Hopes and Disillusions after Revolutions (A Global Approach)
6.–7. 12. 2019.