Divadlo revoluce: Z divadla do ulic, z ulic do divadla
22. 10. 2019 od 17:00; FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 4. p.
 (vernisáž)

Slavnostní vernisáž výstavy „Divadlo revoluce: Z divadla do ulic, z ulic do divadla“ Katedry divadelní vědy FF UK. Výstava se věnuje 30. výročí listopadové revoluce především prostřednictvím materiálů zachycujících události tehdejšího dění v divadlech. Právě divadla byla v té době jedním z důležitých center občanského vzdoru a také z divadelního prostředí vyšla řada protagonistů Sametové revoluce.


Jiří Hanzl: Listopad 1989 – portréty a osudy
4. 11. 2019 od 17:30; FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 1. p. (vernisáž)

Nápad začít fotit mu vnukl nepovedený fotoportrét od nešikovného fotografa amatéra, a tak v patnácti letech podlehl kouzlu černé komory. Celá léta pracuje Jiří Hanzl převážně jako filmový fotograf a obor iluzí a technických triků mu umožnil zúročit studijní i osobní zkušenosti a vědomosti. I přesto říká, že je stále na začátku a musí se učit. Nejraději má živou fotografii a pohled na okamžik polapený objektivem, zobrazení pocitů, nálad, emocí a neuvěřitelné palety tváří. Výstava přináší nikdy nezveřejněné portréty lidí a osudů z listopadu 1989.


Divadlo revoluce: cyklus besed

5. 11. 2019, 19. 11. 2019, 3. 12. 2019 a 17. 12. 2019 – konkrétní program bude aktualizován na webu Katedry divadelní vědy FF UK

Divadlo revoluce: cyklus besed. Vztah divadla a revoluce jako určité metafory lze nacházet napříč dějinami. Listopadové a prosincové události roku 1989 v Československu nicméně ukázaly, že vztah divadla s revolucí může být daleko užší a přímočařejší. S jistou nadsázkou lze říct, že se tzv. sametová revoluce děla divadlem: mnoho divadelních budov a se stalo doslova scénou revoluce, mnozí divadelníci, dramatici, herci revoluci dramaturgicky připravovali, režírovali setkání občanů, rozváželi zprávy z centra do regionů. Herec – začasté viditelná tvář totalitní moci před rokem 1989 – se stal jedním z hlavních aktérů rezistence. I proto se objevují názory, že události listopadu a prosince roku 1989 v Československu odhalily vztah divadla a společnosti v nebývalé síle. Cyklus besed s osobnostmi, které spojuje divadlo a aktivní účast na událostech listopadu a prosince 1989, se pokusí vztah divadla k společensko-politické proměně nejen připomenout, ale s odstupem třiceti let kriticky nahlédnout. Besedy jsou otevřeny široké veřejnosti. Pořádá Katedra divadelní vědy FF UK ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla.


Obnov demokracii
15.–16. 11. 2019

Československé křižovatky jsou vzdělávacím projektem Centra politických studií. Jeho náplní je realizace série dvoudenních akcí pro studenty středních a vysokých škol, které usilují kombinací vzdělávací simulace s herními metodami s cílem prohloubení povědomí o československé historii.

V listopadu 2019 si účastníci budou moci vyzkoušet rozhodování z pozic politických představitelů v období od prosince 1989 do června 1992 a seznámit se tak nejen s klíčovými otázkami tehdejší politické situace, ale též s ústavním a politickým systémem Československa ve fázi jeho přechodu od komunistického režimu k demokracii.


Post-revolutionary Disillusions
6.–7. 12. 2019

International conference organized by CEFRES, the Faculty of Arts of Charles University, the Institute of Contemporary History of the Czech Academy of Sciences and the ERC „Tarica“.

In collaboration with the Centre of French civilization and francophone studies (CCFEF) of the University of Warsaw, the Centre of Polish Civilization of Sorbonne University and the Scientific Centre of the Polish Academy of Sciences in Paris.

Conference supported by the Polish Institute in Prague.